Rådgiving

Takspesialisten Konsultasjon 18 scaled 1 - Takspesialisten

Vi gir deg gode råd

Vi selger rådgivningstjenester for tak og dimensjonerer oppbygging samt blikkenslagerdetaljer for disse arealene. Beskrivelsene kan du bruke til å innhente priser hos flere utførende firma. Slik kan du sikre deg at du får pris på det samme taket, uavhengig hvem som er lavest i pris. Vi kan også tilby oppfølging i byggeperioden, der vi sikrer at alt bygges i h.h. til beskrivelse og avtale. Det er videre viktig at taket utføres i h.h. til prosjekteringen.

Vi ønsker å komme inn i en tidlig fase med behovsanalyse, materialvalg, isolering og utforming av alle detaljer.

Et godt utført tak begynner med planlegging av rett utførelse. Vår hensikt er å imøtekomme byggeindustrien, arkitekter og boligutviklere med kvalitet og teknisk rådgivning om alle typer flate tak, terrasser og membraner.

Det kan fort bli dyrekjøpte erfaringer eller du kan gå glipp av fremtidige inntekter, om du ikke planlegger rett type tak. 
Rett utførelse henger sammen med byggets innvendige bruksområde, og i hvilken grad og hvordan du ønsker å benytte takarealene. Innvendig bruksområde og type taktekking kan også påvirke hvordan byggets bærekonstruksjoner bygges opp. Gesimshøyder kan også bli påvirket ved feil planlegging. De er også greit å vurdere byggets fleksibilitet

DSC05281 - Takspesialisten

Ønsker du at vi tar en uforpliktende prat om ditt neste tak?

Send inn kontakt-skjema så tar vi kontakt for å diskutere ditt prosjekt, eller ta en eventuell befaring.