Elektronisk lekkasjesøk

Avansert elektronisk søk etter lekkasjer på flate tak

Vi utfører lekkasjesøk med elektronisk utstyr på alle typer flate tak. Dette gjør at vi avdekker lekkasjer på en sikrere og raskere måte.

Vi har spart mange kunder for store frustrasjoner og mye penger ved bruk av elektronisk lekkasjesøk. Visste du at vi også kvalitetssikrer arbeid utført av andre?

Lekkasjer fra utsiden og inn er en av de største årsakene til skader på bygg i Norge

På store åpne takflater på opptil flere tusen m2 tak kan de være en stor utfordring å finne et hull på 1 m.m.
For de som leter kan det nok også etter noen timer føles lite motiverende, og arbeidet blir neppe nøyaktig nok utført. Mange hull blir derfor stående uoppdaget.

Det blir videre mer utfordrende å finne lekkasje på fremtidens tak. Med takflaten dekket av grønne vekster, teknisk utstyr og økt bruk av takflatene, øke både kompleksiteten og risikoen for lekkasjer.

DSC05281 - Takspesialisten

Har du lekkaskje i taket ditt?

Takspesialisten har lang erfaring i bruk av dette utstyret og påtar seg oppdrag i hele Norge.

Taket er byggets viktigste fasade og krever oppfølging. Vi tilbyr derfor også takkontroll for å sikre at taket er i god og forsvarlig stand og utarbeider en egen rapport på taket, der de ulike delene kommenteres og gjøres rede for.