Grønne tak

Fra sedumtak til takhager

Grønne tak forbruker og forsinker nedbøren, noe som blant annet bidrar til å redusere regnflommer i urbane strøk. Disse takene filtrerer bort og samler opp forurensningen i lufta og reduserer kjølebehovet i bygninger sommerstid.

 

Som regel er det snakk om tre forskjellige typer grønne tak: Ekstensive, intensive og semi-intensive. Førstnevnte består hovedsakelig av lavtvoksende og selvforsørgende planter, gjerne rene sedumtak. Dette er lette tak som kun tåler begrenset trafikk.

 

De intensive grønne takene er tunge og skal tåle menneskelig opphold og ferdsel, samt planting av stauder, busker og trær. Typisk vektlagstykkelse er 150-400 mm. Det semi-intensive grønne taket er en mellomting av de andre to og har en byggehøyde på mellom 120-250 mm. Disse kan også utformes for å tåle menneskelig opphold og ferdsel.

blikkenslager stavanger