ELEKTRONISK
LEKKASJESØK

I videoen utføres det elektronisk lekkasjesøk på en nedgravd membran over en parkeringskjeller dekket med jordmasser.

Har du lekkasje? 

    Legg med inntil 3 vedlegg (maks 3mb per)

    Lekkasjer fra utsiden og inn er en av de største årsakene til skader på bygg i Norge.

    Vi utfører lekkasjesøk med elektronisk utstyr på alle typer flate tak. Dette gjør at vi avdekker lekkasjer på en sikrere og raskere måte. 

    Vi har spart mange kunder for store frustrasjoner og mye penger ved bruk av elektronisk lekkasjesøk.
    På store åpne takflater på opptil flere tusen m2 tak kan de være en stor utfordring å finne et hull på 1 m.m.
    For de som leter kan det nok også etter noen timer føles lite motiverende, og arbeidet blir neppe nøyaktig nok utført. Mange hull blir derfor stående uoppdaget.

    Det blir videre mer utfordrende å finne lekkasje på fremtidens tak. Med takflaten dekket av grønne vekster, teknisk utstyr og økt bruk av takflatene, øke både kompleksiteten og risikoen for lekkasjer.

    Før: alt som måtte ligge på taket eks. grus, gress og jord må fjernes,
    med de betydelige kostnader det medfører og den risiko de innebærer for å skade takbelegget

    Nå: ved bruke av ny teknologi er det betydelige færre mengder masse som må fjernes og kostander med lekkasjesøk synker, samtidig som kvaliteten på arbeidet øker.

    Takspesialisten har lang erfaring i bruk av dette utstyret og påtar seg oppdrag i hele Norge. 

    Taket er byggets viktigste fasade og krever oppfølging. Vi tilbyr derfor også takkontroll for å sikre at taket er i god og forsvarlig stand og utarbeider en egen rapport på taket, der de ulike delene kommenteres og gjøres rede for.

    Dette sier våre kunder

    Trygve Ygre Fjeld
    Trygve Ygre Fjeld Arbeidsleder - Bragernes Atrium

    Vi hadde lekkasje fra tak med Sedum, og hadde ikke funnet hull uten Takspesialisten.
    De viste at de har lang erfaring med dette og fant raskt lekkasjene på tak.
    Takspesialisten viste at de har høy kunnskap om tak.

    Serviceavdelingen HENT AS

    Vi på ettermarked hos HENT Entrepenør kan varmt anbefale Br. Pettersens lekkasjesøk. Dette har et
    potensiale for å spare store summer, spesielt der taket er kledd inn med Sedum og lignende vil man
    slippe å fjerne masser for å avdekke lekkasjepunkt.
    Denne tjenesten kommer vi garantert til å benytte oss av igjen.

    Karin
    Karin
    Butikkeier

    Uten lekkasjesøk hadde vi aldri funnet lekkasjen på taket i butikken vår. Dette var redningen